Mikhailyuk, Sorokolat & Partners

Patent and Trademark Attorneys

BREVETE DE SCURTĂ DURATĂ ÎN MOLDOVA

Brevete de scurtă durată în MoldovaÎn Moldova există brevete de scurtă durată, care este similar modelului de utilitate. MIKHAILYUK, SOROKOLAT ȘI PARTNERII oferă o gamă largă de servicii juridice legate de înregistrarea brevetelor de scurtă durată în Moldova, inclusiv cercetarea brevetelor, traducerea, depunerea și urmărirea ulterioară a cererilor de invenție de scurtă durată în Moldova, menținerea în vigoare a brevetelor, pregătirea și înregistrarea contractelor de cesiune și de licență, precum și reprezentarea clienților în fața instanțelor judecătorești. Noi facem tot posibilul pentru a reprezenta interesele clienților noștri în modul cel mai eficient și mai rentabil.

Termenul de valabilitate a brevetului de scurtă durată în Republica Moldova este de 10 ani de la data depunerii cererii, adică 6 ani de bază și încă 4 ani care pot fi extinși suplimentar.

Termenul de grație de 6 luni pentru noutate a invenției se aplică doar în condițiile în care aceasta a fost dezvăluită la expoziție internațională sau de către persoane terțe care au acționat cu rea-credinţă.

Conform legislații în vigoare, cererea pentru brevet de invenție de scurtă durată trebuie să se refere la o invenție sau grup de invenții care este nouă, implică o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.

Obiectul cererii de brevet de scurtă durată poate fi același ca și în cazul cererii de brevet obișnuite, și anume, să fie un produs sau un procedeu din orice domeniu tehnologic, cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.


Prezentare generală a procedurii de înregistrare a brevetelor de scurtă durată în Moldova:

Cererile de brevet de invenție de scurtă durată în Moldova fac obiectul unei examinări formale și preliminare. Comisia de examinare a cererilor verifică respectarea cerințelor formale și dacă nu a fost emis anterior un brevet de invenție sau brevet de invenție de scurtă durată pentru aceeași invenție pe teritoriul Republicii Moldova. Daca cererea de brevet de scurtă durată îndeplinește cerințele examinării formale și celei preliminare, atunci se ia de decizie de acordare a brevetului. După ce toate taxele de înregistrare și publicare sunt achitate, decizia este publicată în Buletinul Oficial și se eliberează brevetul de scurtă durată. Termenul pentru achitarea taxelor oficiale este de 2 luni de la data recepționării deciziei. Termenul de valabilitate a brevetului de scurtă durată în Republica Moldova este de 6 ani începând cu data de depozit. Acest termen poate fi prelungit încă cu 4 ani cu condiția că aceasta prelungire să fie solicitată în ultimele 6 luni de expirarea a valabilității brevetului în cel de-al 6-lea an și să fie emisă o decizie de acordare a prelungirii termenului de valabilitate. Dacă nu se solicită examinarea de fond, brevetul expiră după trecerea termenului de valabilitate de 6 ani.

Procedura de înregistrare a brevetului de scurtă durată în Moldova durează aproximativ de la 1 la 2 ani.

Solicitanții străini trebuie să fie reprezentați în fața Agenției de stat de către un mandatar autorizat în Moldova.

Pentru depunerea unei cereri de brevet de scurtă durată în Moldova este nevoie de:

  • instrucțiuni de depunere cu numele, adresa și cetățenia solicitantului și inventatorului;
  • numărul și data depunerii cererii de prioritate sau a cererii PCT;
  • specificație cu revendicări, rezumat și desene;
  • Procură semnată și ștampilată de solicitant, legalizarea și autentificarea notarială nu este necesară (poate fi prezentată la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova în termen de 2 luni de la data depunerii cererii);
  • pentru cererile convenționale – Copia actului de prioritate în cazul în care este revendicată prioritatea (pot fi prezentate la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova în termen de 16 luni de la data priorității);

Termenul de depunere a unei cereri de brevet de scurtă durată convențional în Republica Moldova este de 12 luni de la data de prioritate. Termenul de intrare în faza națională a Moldovei a unei cereri PCT este de 31 de luni de la data de prioritate.

Pentru mai multe informații despre înregistrarea brevetelor de scurtă durată în Moldova sau despre oferta de depunere și urmărire a cererii de brevet de invenție de scurtă durată în Moldova, vă rugăm să ne contactați.