Mikhailyuk, Sorokolat & Partners

Patent and Trademark Attorneys

Brevete în Moldova

Brevet în MoldovaMikhailyuk, Sorokolat și Partenerii oferă întreaga gamă de servicii juridice legate de înregistrarea brevetelor în Moldova inclusiv cercetarea brevetelor, traducere brevetelor, depunerea și urmărirea ulterioară a cererei de brevet de invenție în Moldova, menținerea în vigoare a brevetului de învenție, pregătirea și înregistrarea contractelor de cesiune precum și reprezentarea clienților în fața instanțelor judecătorești. Noi facem tot posibilul pentru a reprezenta interesele clienților noștri în modul cel mai eficient și mai rentabil.

Termenul de valabilitate a brevetului în Moldova este de 20 de ani de la data depunerii cerereii de înregistare. Pentru produsele farmaceutice care fac obiectul unui brevet de invenție, se poate obţine o protecţie complementară de 5 ani. În cazul prelungirii brevetului se eliberează certificatul complementar protecție (CCP).

Termenul de grație de 6 luni pentru noutate a invenției se aplică doar în condițiile în care aceasta a fost dezvăluită la expoziție internațională sau de către persoane terțe care au acționat cu rea-credinţă.


Prezentare generală a procedurii de înregistrare a brevetelor în Moldova:

După finisarea procedurii de depunere a cererii în Moldova, aceasta se supune unei examinări formale în termen de o lună. În condițiile în care solicitantul depune toate ducumentele necesare, se emite notificare privind rezultatul pozitiv al examinării formale. Examinarea de fond necesită a fi solicitată, iar taxă oficială corespunzătoare necesită a fi plătită în termen de 30 de luni de la data depunerii cerereii (cerere PCT). Cererea PCT este publicată în Buletinul oficial în termen de 6 luni de la data intrării în faza națională a Moldovei. Cererea convențională este publicată în termen de 18 luni de la data depunerii cererii. Dacă invenția îndeplinește condiţiile necesare de brevetabilitate, se emite decizia de acordare a brevetului. După achitarea taxelor de înregistrare și de publicare, se eliberează brevetul.

Procedura de înregistrare a brevetului în Moldova durează de la 2 la 4 ani.

Solicitanții străini necesită a fi reprezentați în fața Agenției de către mandatar oficial în domeniul invențiilor înregistrat în Moldova.

Pentru depunerea unei cereri de brevet în Moldova avem nevoie de:
  • instrucțiuni de depunere cu numele, adresa și cetățenia solicitantului și inventatorului;
  • numărul și data depunerii cererii de prioritate sau a cererii PCT;
  • specificație cu revendicări, rezumat și schițe;
  • copia modificărilor, dacă este cazul;
  • Procură semnată și ștampilată de solicitant, legalizarea și autentificarea notarială nu este necesară (poate fi prezentată la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova în termen de 2 luni de la data depunerii cererii);
  • pentru cererile convenționale – Copia actului de prioritate în cazul în care este revendicată prioritatea (pot fi prezentate la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova în termen de 16 luni de la data priorității);

Termenul de intrare în faza națională a Moldovei a unei cereri PCT este de 31 de luni de la data de prioritate. Termenul de depunere a unei cereri de brevet de invenție convențional în Republica Moldova este de 12 luni de la data de prioritate.

Pentru mai multe informații despre înregistrarea brevetelor în Moldova sau despre oferta de depunere și urmărire a cererii de brevet de invenție în Moldova, vă rugăm să ne contactați.


Chisinau (head office)

6, Renasterii Nationale blvd.
Embankment House
Ground Floor, Off. 8
Chisinau, MD-2024
Moldova

Email: office@msp.md

SKYPE: