Mikhailyuk, Sorokolat & Partners

Patent and Trademark Attorneys

Înregistrarea design-ului industrial în Moldova

Design-ului industrial în MoldovaMikhailyuk, Sorokolat și Partenerii oferă întreaga gamă de servicii juridice legate de înregistrarea design-ului industrial în Moldova inclusiv cercetări în design, depunerea și urmărirea ulterioară a cererii a desenului industrial, menținerea în vigoare a brevetului de desen industrial, pregătirea și înregistrarea contractelor de cesiune și de licență, precum și reprezentarea clienților în fața instanțelor judecătorești. Noi facem tot posibilul pentru a reprezenta interesele clienților noștri în modul cel mai eficient și mai rentabil.

Un desen industrial înregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 5 ani, valabilitatea certificatului de înregistrare poate fi prelungită pentru mai multe perioade de cîte 5 ani, pînă la maximum 25 de ani de la data de depozit.

Nu se consideră că s-a produs o dezvăluire dacă desenul sau modelul industrial pentru care este revendicată protecţia a fost făcut public în cursul perioadei de 12 luni precedente datei de depozit sau datei de prioritate dacă se invocă prioritatea.

Mai multe desene industriale pot fi incluse într-o cerere de înregistrare multiplă, cu condiția să aparțină unei singure clase a Clasificării Internaționale, cu excepţia produselor ornamentale care necesită a fi un ornamentaţiei produs în sine.

Prezentarea generală a procedurii de înregistrare a desenelor și modelelor industriale în Moldova:

Examinarea de fond în Moldova este solicitată odată cu depunerea cererii. După finalizarea procedurii de depunere a cererii, aceasta, în termen de 6 luni, este supusă examinărilor. Dacă cererea îndeplinește toate condițiile de brevetabilitate, se emite decizia de acordare a brevetului. După achitarea taxelor necesare de publicare și anuităților de la 1-ul - 5-lea an, se eliberează certificatul.

Procedura de înregistrare a design-ului în Moldova durează, de obicei, între 6 și 12 luni.

Solicitanții străini necesită a fi reprezentați în fața Agenției de către mandatar oficial în domeniul invențiilor înregistrat în Moldova.

Pentru depunerea unei cereri pentru desen industrial în Moldova avem nevoie de:
  • instrucțiuni de depunere cu numele, adresa și cetățenia solicitantului și inventatorului;
  • figuri (fotografii, fotocopii sau fișiere) cu viziunea generală asupra concepției de proiectare și, dacă este posibil, a vederii, vârfului, părții laterale, spatelui și părții de dos a proiectului;
  • lista caracteristicilor esențiale ale proiectului, dacă este disponibilă;
  • Procură semnată și ștampilată de solicitant, legalizarea și autentificarea notarială nu este necesară (poate fi prezentată la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova în termen de 2 luni de la data depunerii cererii);
  • Copia actului de prioritate în cazul în care este revendicată prioritatea (pot fi prezentate la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova în termen de 3 luni de la data depunerii cererii);

Termenul pentru depunerea unei cereri de desen industrial în Republica Moldova care revendică prioritatea convențională este 6 luni de la data de prioritate.

Pentru mai multe informații despre înregistrarea brevetelor în Moldova sau despre oferta de depunere și urmărire a cererii de brevet de invenție în Moldova, vă rugăm să ne contactați.


Chisinau (head office)

6, Renasterii Nationale blvd.
Embankment House
Ground Floor, Off. 8
Chisinau, MD-2024
Moldova

Email: office@msp.md

SKYPE: