Mikhailyuk, Sorokolat & Partners

Patent and Trademark Attorneys

Înregistrarea mărcii în Moldova

Marcă în MoldovaMikhailyuk, Sorokolat și Partenerii oferă întreaga gamă de servicii juridice legate de înregistrarea mărcilor în Moldova inclusiv cercetarea documentară în domeniul mărcilor, înregistrarea mărcii, reînnoirea certificatului de înregistrare, pregătirea și înregistrarea contractelor de cesiune și de licență, înregistrarea modificărilor, precum și reprezentarea clienților în fața instanțelor judecătorești. Noi facem tot posibilul pentru a reprezenta interesele clienților noștri în modul cel mai eficient și mai rentabil.


Prezentarea generală a procedurii de înregistrare a mărcilor în Moldova:

După finisarea procedurii de depunere a cererii în Moldova, aceasta se supune unei examinări formale în termen de o lună. In cazul care cererea de înregistrare a mărcii corespunde cerințelor prevăzute de lege, în maxim de 3 luni cererea urmează a fi publicată. Ulterior, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, pot fi înaintate observații motivate/opoziții privind înregistrarea mărcii. În termen de 6 luni de la data publicării datelor privind cererea se efectuează examinarea de fond. În funcție de rezultatele examinării în fond, în termen de o lună se adoptă decizia de înregistrare a mărcii și se publică datele cu privire la înregistrare, după care, cu condiția achitării taxei, în termen de 2 luni se eliberat certificatul de înregistrare a mărcii.

Întreaga procedură de înregistrare a mărcii în Moldova durează între 14 și 16 luni.

Solicitanții străini necesită a fi reprezentați în fața Agenției de către mandatar oficial în domeniul invențiilor înregistrat în Moldova.

Pentru depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii în Moldova avem nevoie de:
  • Numele și adresa solicitantului;
  • Reprezentarea mărcii comerciale;
  • Lista mărfurilor și/sau serviciilor în conformitate cu clasificarea internațională;
  • Copia actului de prioritate în cazul în care este revendicată prioritatea (poate fi prezentat la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova în termen de 3 luni de la data depunerii cererii);
  • Procură semnată de solicitant, legalizarea și autentificarea notarială nu este necesară (poate fi prezentată la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova în termen de 2 luni de la data depunerii cererii);

Opozițiile împotriva cererii de înregistrare a mărcii în Moldova pot fi depuse în cazul cererii naționale în termen de 3 luni de la data publicării cererii; pentru cererile internaționale termenul înaintării opozițiilor este de 6 luni. În cazul în care în termenul de depunere a opozițiilor acestea nu au fost înaintate, și a fost emisă decizia de adoptare a înregistrării, acțiuni cu privire la protestarea deciziei pot fi înaintate în decurs de o lună de la data înregistrării cererii (necesită a fi monitorizat).

1. Anularea bazată pe motive relative de refuz poate fi depusă pe întreagă perioadă de valabilitate a mărcii;

2. Anularea bazată pe motive absolute de refuz poate fi depusă pe întreagă perioadă de valabilitate a mărcii. Anularea unei mărci nu este posibilă dacă titularul unei mărci anterioare înregistrate a tolerat cu bună-ştiinţă timp de 5 ani consecutivi utilizarea unei mărci posterioare în Republica Moldova.

3. Anulare bazată pe utilizare neefectivă poate fi depusă după 5 ani de la data înregistrării.

Durata protecţiei mărcii și reînnoirea acesteia:

Marca înregistrată este valabilă pentru o perioadă de 10 ani, începînd cu data de depozit. Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită pentru perioade consecutive de 10 ani ori de cîte ori este necesar. În Moldova, reînnoirea mărcii poate fi solicitată în ultimele 6 luni de valabilitate a înregistrării mărcii. Înregistrarea poate fi reînnoită şi pe parcursul a 6 luni de la expirarea duratei de protecţie, sub rezerva achitării unei taxe suplimentare. Repunerea în drepturi asupra mărcii este posibilă și în decurs de un an de la data expirării termenului omis, cu condiția că cererea de repunere în drepturi va fi motivată invocîndu-se faptele şi actele justificative în sprijinul solicitantului și numai după achitarea taxei stabilite.

Documente necesare:Procura semnată și (ștampilată).

Pentru mai multe informații despre înregistrarea brevetelor în Moldova sau despre oferta de depunere și urmărire a cererii de brevet de invenție în Moldova, vă rugăm să ne contactați.


Chisinau (head office)

6, Renasterii Nationale blvd.
Embankment House
Ground Floor, Off. 8
Chisinau, MD-2024
Moldova

Email: office@msp.md

SKYPE: